Zachodniopomorski Związek Jeździecki

descdescdescdescdescdescdesc

  • Modrzewie k/Goleniowa

    , ZR-B,ZT-B,
    , KJ Farma Modrzewie

  • 73-261 Przekolno

    ZR-B,ZT-B,
    Stajnia Przekolno

AKTUALNOŚCI

Weryfikacja klas sportowych zawodników

W celu usprawnienia weryfikacji klas sportowych i nadawania uprawnień zawodnikom ZZJ informujemy, że osobą kompetentną w tym zakresie jest Pani Jolanta Szyszkowska i wszelką korespondencję należy kierować na jej adres mailowy (jolaszysz@poczta.fm)

W załączniku znajdziemy sprawozdanie z obrad Sprawozdawczego Zjazdu ZZJ który odbył się w dniu 16.11.2019 r.w Łobzie !

Sprawozdanie sporządził sekretarz zjazdu Pan Ryszard Wojtczak. 


Załącznik:

Bardzo dziękujemy Panu Mirosławowi Laskowskiemu za udostępnienie na stronę ZZJ zdjęć wykonanych podczas zjazdu ZZJ w dniu 16.11.2019 r .w Łobzie !

RANKING KLUBOWY 2019 !!!

Klasyfikacja klubowa za wyniki zawodników w sezonie 2019 w pliku do pobrania


Załącznik: