Zachodniopomorski Związek Jeździecki

descdescdescdescdescdescdescdesc

AKTUALNOŚCI

PROGRAM WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZZJ - 09.12.2017 w MODRZEWIU

Proponowany porządek obrad

1/ Otwarcie obrad Zjazdu  (godz. 16.30 I termin, 17.00 II termin )

2/ Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu

3/ Przyjęcie porządku obrad

4/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5/ Sprawozdanie z działalności Zarządu

6/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7/ Dyskusja nad ...

więcej

Komunikat Rady Szkolenia Jeździeckiego - PILNE

KOMUNIKAT   RADY  SZKOLENIA  JEŹDFZIECKIEGO  -  UWAGA  PILNE  !!

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do macierzystych WZJ – ów wszystkich jeźdźców posiadających

Klasę sportową uprawniającą do skorzystania z Ścieżki II- Zawodniczej. Daje ona możliwość zdawania egzaminów:  z ...

więcej

Zmiana w propozycjach HZR Budzistowo 18.11.2017 r !!!

Konkurs numer 3 zostanie rozegrany jako konkurs  '' z oceną stylu jeźdźca"

------------------------------------------------------------------------------------------------

w propozycjach był planowany jako " z trafieniem w normę czasu " .

 

O godzinie 12.30 w dniu 11 listopada rozpoczynają się zajęcia szkolenia w Budzistowie !!!

Kurs licencyjno - systemowy rozpoczynamy : w sobotę 11 listopada o godzinie 12.30 .W planie zajęcia teoretyczne i praktyczne . W niedzielę 12 listopada planowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne w godzinach 9.00 - 14.00 . Prowadzący Pan Hubert Szaszkiewicz . O godzinie 14.00 rozpocznie się kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej . Prowadzący Pan Krzysz...

więcej