Zachodniopomorski Związek Jeździecki

descdescdescdescdescdescdescdescdescdesc

  • Budzistowo k / Kołobrzegu

    , ZR-B,
    , Klub Jeździecki " Derby "

  • Płochocin

    ZR-A,ZT-A,ZT-B,
    Pony Club Płochocin

AKTUALNOŚCI

Uwaga zmiana : badania lekarskie ważne są do 6-ciu miesięcy także dla zawodników powyżej 23 roku życia !!

Badania lekarskie ważne są :

- do 6 miesięcy dla zawodników do 23 roku życia ( włącznie ) i dla zawodników powyżej

  23 roku życia.

Decyzją Zarządu ważność REGIONALNYCH licencji zawodników i koni na 2017 rok wydanych przez ZZJ zostaje przedłużona do 28.02.2018 roku !!!

Przedłużone licencje upoważniają tylko do startu na terenie województwa zachodniopomorskiego !!Przypominamy że  startując do 28 lutego 2018 roku na licencji wydanej w 2017 roku zawodnicy zobowiązani są : do posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego , aktualnej polisy NNW , oraz w przypadku osób niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub o...

więcej

Wypełniamy ankietę dotyczącą " Wprowadzenia kształcenia w zawodzie masztalerz " .

Komisja Jeździectwa Powszechnego zwraca się z prośbą do środowiska jeździeckiego o wypełnienie ankiety analizującej potrzeby wprowadzenia nowego zawodu - masztalerz . Anonimowo wypełnione ankiety w wersji elektronicznej  prosimy przesyłać w terminie do 01.02.2018 r. na adres " kjp@pzj.pl ". 


Załącznik:

Do uzyskania licencji regionalnej konia w ZZJ , oprócz wpłaty obowiązkowo wypełniamy druk "Zgłoszenie Konia '' !

Do dokonania rejestracji , i uzyskania  licencji  koni w ZZJ , oprócz wpłaty zgodnej z cennikiem obowiązkowo na każdy rok kalendarzowy należy wypełnić druk "Zgłoszenie konia".  Na stronie ZZJ w  zakładce " Do pobrania '' znajdziemy wniosek rejestracyjno / licencyjny konia. Dowód wpłaty wraz z wypełnionym zgłoszen...

więcej