Zachodniopomorski Związek Jeździecki

Opłaty

Rodzaj Opłaty Kwota
Rejestracja Klubu Jeździeckiego w ZZJ 350 zł
Roczna składka członka zwyczajnego (klubu) 250 zł
Rejestracja członka wspierającego 500 zł
Roczna składka członka wspierającego 300 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne 90 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 120 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy ,Junior ) - starty regionalne 90 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 100 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego (BPK) do 18 lat ( Młodzik , Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne 200 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego( BPK) powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 250 zł
Rejestracja konia / kuca w ZZJ ( obowiązuje wypełnienie wniosku) 100 zł
Zmiana nazwy konia / kuca w stosunku do rodowodu 150 zł
Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku '' Zgłoszenie konia do rejestracji / 75 zł
Zmiana właściciela kuca ( przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji " / 60 zł
Licencja roczna konia - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podaną nazwą konia i numerem paszportu ) 100 zł
Licencja roczna kuca - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podaną nazwą konia i numerem paszportu ) 90 zł
Opłata za akceptację terminu odznak jeździeckich (za jeden dzień) 50 zł
Jednorazowa licencja dla konia/ kuca uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 60 zł
Opłata za wypożyczenie parkuru dla członka-klubu ZZJ ( OBOWIAZUJE KAUCJA ZWROTNA 2.000 ZŁ) 500 zł
Opłata za wypożyczenie parkuru dla podmiotów nie będących członkami ZZJ ( OBOWIAZUJE KAUCJA ZWROTNA 2.000 ZŁ) 800 zł
Licencja Regionalna EKSPRES DLA ZAWODNIKA (wykupywana dzień przed zawodami) - z wpisem do systemu ARTEMOR 300 zł
Opłata za certyfikację Ośrodka- przedłużenie certyfikacji/zmiana kategorii dla członka ZZJ (cena plus kilometrówka komisji) 300 zł
Opłata za certyfikację Ośrodka- przedłużenie certyfikacji/zmiana kategorii dla podmiotu nie zrzeszonego w ZZJ (cena plus kilometrówka komisji) 600 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych lub towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza zawodów ZZJ (za każde zawody osobno) 150 zł
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza ZZJ 200 zł
Opłata za wpis do kalendarza dla organizatora-Ośrodka niezrzeszonego w ZZJ 50 zł