Zachodniopomorski Związek Jeździecki

Opłaty

Rodzaj Opłaty Kwota
Rejestracja Klubu Jeździeckiego w ZZJ 300 zł
Roczna składka członka zwyczajnego (klubu) 220 zł
Rejestracja członka wspierającego 500 zł
Roczna składka członka wspierającego 300 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne 90 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 110 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy ,Junior ) - starty regionalne 90 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 100 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego (BPK) do 18 lat ( Młodzik , Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne 200 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego( BPK) powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne 250 zł
Rejestracja konia w ZZJ ( obowiązuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia / kuca do rejestracji ) 100 zł
Rejestracja kuca w ZZJ ( obowiązuje wypełnienia wniosku "Zgłoszenie konia / kuca do rejestracji ) 90 zł
Zmiana nazwy konia / kuca w stosunku do rodowodu 150 zł
Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku '' Zgłoszenie konia do rejestracji / 75 zł
Zmiana właściciela kuca ( przerejestrowanie / obowiązuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji " / 60 zł
Licencja roczna konia - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podaną nazwą konia i numerem paszportu ) 90 zł
Licencja roczna kuca - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podaną nazwą konia i numerem paszportu ) 80 zł
Wypożyczenie zestawu pomiaru czasu z fotokomórką plus tablica świetlna i / lub portal internetowy . 300 zł
Jednorazowa licencja dla konia/ kuca uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 60 zł
Opłata dla podmiotów nie będących członkami ZZJ za wypożyczenie parkuru / 1dzień 500 zł
Opiekun parkuru Pan Jarosław Sowiński tel : 609 863917