Rodzaj OpłatyKwota
Rejestracja Klubu Jeździeckiego w ZZJ (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu)350 zł
Roczna składka członka zwyczajnego (klubu)250 zł
Rejestracja członka wspieraj? cego500 zł
Roczna składka członka wspieraj? cego300 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne90 zł
Rejestracja w ZZJ zawodnika powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne120 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego do 18 lat ( Młodzik, Junior Młodszy ,Junior ) - starty regionalne90 zł
Licencja roczna zawodnika zrzeszonego powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne100 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego (BPK) do 18 lat ( Młodzik , Junior Młodszy , Junior ) - starty regionalne200 zł
Licencja roczna zawodnika niezrzeszonego( BPK) powyżej 18 lat ( Młody Jeździec , Senior ) - starty regionalne250 zł
Rejestracja konia / kuca w ZZJ ( obowi? zuje wypełnienie wniosku)100 zł
Zmiana nazwy konia / kuca w stosunku do rodowodu150 zł
Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie / obowi? zuje wypełnienie wniosku '' Zgłoszenie konia do rejestracji /75 zł
Zmiana właściciela kuca ( przerejestrowanie / obowi? zuje wypełnienie wniosku " Zgłoszenie konia do rejestracji i licencji " /60 zł
Licencja roczna konia - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podan? nazw? konia i numerem paszportu )100 zł
Licencja roczna kuca - starty w zawodach regionalnych ( wydawana na podstawie skanu potwierdzenia przelewu z podan? nazw? konia i numerem paszportu )90 zł
Opłata za akceptację terminu odznak jeździeckich (za jeden dzień)50 zł
Jednorazowa licencja dla konia/ kuca uprawniaj? ca do startu w zawodach regionalnych60 zł
Opłata za wypożyczenie parkuru dla członka-klubu ZZJ ( OBOWIAZUJE KAUCJA ZWROTNA 2.000 ZŁ)500 zł
Opłata za wypożyczenie parkuru dla podmiotów nie będ? cych członkami ZZJ ( OBOWIAZUJE KAUCJA ZWROTNA 2.000 ZŁ)800 zł
Licencja Regionalna EKSPRES DLA ZAWODNIKA (wykupywana dzień przed zawodami) - z wpisem do systemu ARTEMOR300 zł
Opłata za certyfikację Ośrodka- przedłużenie certyfikacji/zmiana kategorii dla członka ZZJ (cena plus kilometrówka komisji)300 zł
Opłata za certyfikację Ośrodka- przedłużenie certyfikacji/zmiana kategorii dla podmiotu nie zrzeszonego w ZZJ (cena plus kilometrówka komisji)600 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych lub towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza zawodów ZZJ (za każde zawody osobno)150 zł
Opłata za odwołanie zawodów wpisanych do kalendarza ZZJ200 zł
Opłata za wpis do kalendarza dla organizatora-Ośrodka niezrzeszonego w ZZJ50 zł