Nowy klub w zachodniopomorskim

Uchwała nr 09/12/2023 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiegoz dnia 19.12.2023.2023 Zarząd związku na podstawie przedstawionej dokumentacji (Decyzja Starosty Kołobrzeskiego, zaświadczeniu o wpisie do... Więcej