Nowy klub w zachodniopomorskim

Uchwała nr 09/12/2023 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 19.12.2023.2023

Zarząd związku na podstawie przedstawionej dokumentacji (Decyzja Starosty Kołobrzeskiego, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji, statut klubu) postanawia przyjąć

Klub Jeździecki Reimann Team Kołobrzeg

W poczet klubów Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego

Inne wpisy