Uchwała Zarządu nr 04/01/2024 z 10.01.2024

Uchwała Zarządu 04/01/2024

  1. tradycyjną na adres Zachodniopomorski Związek Jeździecki al. Wojska Polskiego 246, 71-256 Szczecin lub
  2.  mailową zzj.szczecin@gmail.com

aktualnych statutów/regulaminów klubów potwierdzonych przez organ, do którego klub jest zgłoszony oraz osoby, które są uprawnione  do reprezentowania klubu.

Inne wpisy