Walny Sprawozdawczy Zjazd ZZJ

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Walny Sprawozdawczy Zjazd ZZJ który odbędzie się 10 stycznia 2024 roku  (środa) w  Szczecinie , Audytorium Maximum Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  ul. J. Słowackiego 17. 71-434 Szczecin

Proponowany porządek obrad :

1/ Otwarcie obrad Zjazdu  ( I TERMIN godz. 17.30 18.00 II termin )

2 / Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu

3 / Przyjęcie porządku obrad

4 / Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5 / Sprawozdanie z działalności Zarządu

6 / Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7 / Dyskusja nad sprawozdaniami

8 / Wręczenie nominacji do  Kadry Wojewódzkiej  ZZJ 2024

9/ Przedstawienie  informacji na temat systemu odznak  od 2024 roku (uprawnienia egzaminatorów)

10/  Ustalenie Kalendarza imprez ZZJ na sezon 2024

11/ Sprawy różne

12/ Przedstawienie wniosków zgłoszonych do komisji

Inne wpisy