Uchwała Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego
z dnia 21.12.2023

 Uchwała Zarządu 11/12/2023

Zarząd związku na podstawie przedstawionej dokumentacji (Decyzja Starosty Gryfińskiego, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, regulamin klubu) postanawia przyjąć

Jeździecki Klub Sportowy Krzypnica

W poczet klubów Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego

Inne wpisy