Szkolenie licencyjne dla sędziów

Zapraszamy, na szkolenie licencyjne dla sędziów w dyscyplinie B oraz seminarium licencyjne komisaryczne B, nr S/L/B/218/2024, organizowane przez KS ZZJ w dniu 20.01.2024 w Zajeździe Modrzewie, adres: Modrzewie 10i, 72-100 Goleniów. Wykładowcami będą Dariusz Orzoł i Małgorzata Szkudlarek.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: marekcho@op.pl , termin zgłoszeń 08.01.2024

W zgłoszeniu proszę podać którego seminarium dotyczy, sędziowskiego czy komisarycznego lub obu. Informuję o możliwości przesłania pytań lub zagadnień do prowadzących, które zostaną przekazane wykładowcom.

Godziny rozpoczęcia oraz wysokość opłat, zostaną przekazane osobom zainteresowanym w terminie późniejszym.

Informuję, że podczas wykładów, dostępny będzie serwis kawowy oraz będzie możliwość zakupienia we własnym zakresie obiadu. Osoby chętne do skorzystanie z tej możliwość proszę o informację w zgłoszeniu.

Inne wpisy