Uchwała nr 03/03/2022 z 02.03.2022

Na podstawie złożonego pisma prezesa Klubu Sportowego „HUBAL” ul. Świętoborzec 3, 73-150 Łobez o rezygnację z członkostwa w Zachodniopomorskim Związku Jeździeckim, Zarząd na podstawie paragrafu 20 pkt 1 ppkt. 2 podejmuje uchwałę o wykreśleniu Klubu Sportowego „HUBAL” ul. Świętoborzec 3, 73-150 Łobez jako członka ZZJ.

Uchwała nr 04/03/2022 z 02.03.2022

Na podstawie paragrafu 20 pkt 1 ppkt. 4 Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu Klubu Jeździeckiego ” Contendros ” ul. Kościelna 11/16 , 74-320 Barlinek z listy członków zwyczajnych Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego z dniem 02.03.2022

Uchwała nr 05/03/2022 z 02.03.2022

Zarząd ZZJ powołuje komisję ds. sportu dzieci i młodzieży w składzie

  1. Michał Cwajda
  2. Katarzyna Kokowska
  3. Filip Poszumski

Komisja ds. sportu dzieci i młodzieży jest organem doradczym do kompetencji, którego będzie należało m.in tworzenie, opiniowanie regulaminów poszczególnych dyscyplin jeździeckich, wydawanie rekomendacji powołań do kadry ZZJ.

Inne wpisy