Uchwała Zarządu nr 11/09/2022 z 29.09.2022

Uchwała Zarządu nr 11/09/2022 z dnia 29.09.2022

Na wniosek koordynatora Ujeżdżenia ZZJ Zarząd wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Mistrzostw Ujeżdżenia 2022

Zamiana nr 1

pkt 2 ppkt. 6. kategoria Open od 16 lat

Zmiana nr 2 

w tabeli programów MO

jest L1Ra prawidłowo L8, jest L2Ra prawidłowo L10

Inne wpisy