Uchwała Zarządu nr 14/12/2022 z 05.12.2022

Zarząd ZZJ powołuje do kadry Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego na rok 2023
w dyscyplinie WKKW

W kategorii Junior Młodszy

Róża Klein – Viedźmin – KJ Koko Brzeźniki

W kategorii Junior

Weronikę Wiśniewiecką – Carlitos IN Gomera L – JKS Dako Galant Skibno

Emilia Tousty – Nagato – KJ Koko Brzeźniki

Oliwia Mycio – Bankiet – KJ Koko Brzeźniki

Wiktoria Klimczak – Rosalie , Don Fuego Corriente- KJ Koko Brzeźniki

Trenerzy zawodników są zobowiązani do 31 stycznia 2023 roku przedstawić plan startów obejmujący m.in. przygotowania do zawodów rangi mistrzowskiej, OOM oraz zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych. Niespełnienie tego warunku jest równoznaczne z rezygnacją ubiegania się o dofinansowania z ZZJ.

Inne wpisy