Uchwały Zarządu z 12.09.2022

Uchwała Zarządu nr 09/09/2022  z dnia 12.09.2022

Zarząd ZZJ zatwierdza zmianę w Regulaminie Mistrzostw Regionu w pkt 8 „Konkursy na styl jeźdźca sędziowane będą przez minimum jednego Arbitra Stylu Jeźdźca”

Uchwała Zarządu nr 10/09/2022 z dnia 12.09.2022

Zarząd na podstawie rekomendacji przewodniczącego WKE przyjmuje w skład WKE Panią Magdalenę Tabiś – Liśkiewicz

Inne wpisy