Walny Zjazd Sprawozdawczy ZZJ

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Walny Sprawozdawczy Zjazd ZZJ który odbędzie się 13 grudnia 2022 roku  (wtorek) w  Szczecinie , w Centrum Dydaktyczno -Badawczym Nanotechnologii ZUT ul. Aleja Piastów 45 

Proponowany porządek obrad :

1/ Otwarcie obrad Zjazdu  ( I TERMIN godz. 17.30 18.00 II termin )

2 / Wybór przewodniczącego i sekretarza Zjazdu

3 / Przyjęcie porządku obrad

4 / Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5 / Sprawozdanie z działalności Zarządu

6 / Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7 / Dyskusja nad sprawozdaniami

8 / Wręczenie nominacji do  Kadry Wojewódzkiej  ZZJ 2023

9/ Przedstawienie  Odznak  jeździeckich oraz szkolenia kadr instruktorskich od 2023 roku

10/  Ustalenie Kalendarza imprez ZZJ na sezon 2023

11/ Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej

12/ Sprawy różne

13/ Przedstawienie wniosków zgłoszonych do komisji

z wyrazami szacunku

Zarząd ZZJ

Inne wpisy