Zachodniopomorski Związek Jeździecki

Zarząd Związku

Lp. Funkcja Imię Nazwisko e-mail
1 Prezes Zarządu Robert Palacz prezes@zzj.szczecin.pl
2 Wiceprezes Zarządu Andrzej Michalski zarzad@zzj.szczecin.pl
3 Wiceprezes Zarządu Bartosz Adamus zarzad@zzj.szczecin.pl
4 Członek Zarządu - skarbnik Karolina Mądry zarzad@zzj.szczecin.pl
5 Członek Zarządu, Koordynator ds. sportu dzieci i młodzieży Sylwia Barbarska zarzad@zzj.szczecin.pl
23 Wojewódzki koordynator szkolenia jeździeckiego Daniel Miechowicz